Vilkår for brug

1. Indledning

Du accepterer med disse vilkår for brug at være bundet til vilkår og betingelser i aftalen (“Aftalen”) herunder ansvarsfraskrivelse og garanti bestemmelser nedenfor.

Hvis du ikke vil acceptere denne aftale er bindende kan vi ikke tillade dig afgang til tjenesterne på vores websted. Vi kan på ethvert tidspunkt ændre denne aftale og disse ændringer vil være bindende så snart den ændrede aftale er publiceret.

Du accepterer periodisk at gennemse denne aftale for at forsikre at du er bekendt med eventuelle ændringer. Din fortsatte adgang til, samt brug af, vores websted afhænger af din absolutte accept af disse ændringer til aftalen.

2. Ejer rettigheder, ophavsret og varemærker

Webstedet og alle varemærker som findes på webstedet, helt eller delvis, inklusiv registreringen af domænenavnet Summerlindfoundation.org og Summerlindfoundation.org drives af Caroline Summerlind, Borups Allé 117, st. 2000 Frederiksberg.

Et firma som er registreret på behørig vis og indregistreret som et selskab i henhold til dansk lovgivning og er i overensstemmelse med en licensaftale med ejerne af de specifikke elementer fra produkterne, herunder eventuelle varemærker. Fagudtrykket “websted”, til formålene heri, inkluderer men er ikke begrænset til, helt eller delvis, ord og bogstav sammensætninger, billeder, logoer, varemærker, andre sammensætninger, artikler, beskrivelser, kommentarer, layout og opsætning, herunder både synlige og ikke synlige komponenter.

Webstedet er beskyttet af firmaets ophavsret og/eller ophavsretten fra ejerne af de enkelte komponenter. Derudover er varemærker registrerede og beskyttede mod krænkelse. Enhver uautoriseret brug af webstedet (som defineret ovenfor) eller krænkelse af varemærker på webstedet, herunder enhver form for kopiering, reproduktion, modifikation eller enhver form for distribution er strengt forbudt medmindre en skriftlig aftale fra en behørig autoriseret repræsentant fra firmaet forefindes.

3. I god tro

Udsagn eller oplysninger som her gives er blot ”anskuelser” og ikke faktum. Webstedet stræber efter at levere de nyeste tilgængelige materialer, oplysninger og produkter i god tro.

4. Ansvarsfraskrivelse og afviklede skader

Brug af webstedet, vareprøver eller køb af varer udgører udtrykkelig eller underforstået aftale som beskrevet herunder:

  1. Firmaet, dets aktionærer, ejere, ledere, officerer, partnere, leverandører, ansatte, annoncører, efterfølgere og udpegede personer er ikke ansvarlige for skader som fremkommer fra webstedet eller fra produkter som tilbydes eller sælges på webstedet eller andre steder. Denne omfattende og globale ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar inkluderer men er ikke begrænset til skader af enhver art (herunder direkte, indirekte, tilfældig, straffet, vigtig og eller kollateral) og gælder for både kunder og alle tredjeparter i sammenhæng med produktet, vareprøven, oplysningen eller tjenesten. Den samme ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar gælder for ethvert produktansvarskrav og brugeren af webstedet eller ethvert produkt som er købt af firmaet eller dets andre forhandlere eller  på hinanden følgende forhandlere. Ethvert krav fra en bruger af webstedet eller købere af produkter, modtagere af vareprøver herfra, direkte eller indirekte fra firmaet frafaldes hermed.
  2. Brugeren af webstedet og eller produktet påtager sig hermed enhver risici forbundet med brug af firmaets produkter eller dets websted.
  3. Enhver køber eller bruger af firmaets produkter, vareprøver eller tjenester indvilger i at det relevante forum og de gældende lovgivninger for enhver beskrevet handling skal være Danmarks. Brugeren af webstedet eller enhver bruger af firmaets produkter indvilger i at uafhængigt af forholdende beskrevet ovenfor er det maksimale erstatningsbeløb den laveste værdi af enten produktets eller tjenestens værdi eller 250,00 DKK.
  4. Hvis en del af denne ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar betragtes som værende ugyldig, uanvendelig eller umulig at håndhæve, vil den del betragtes som værende bortfaldet og de restende dele af ansvarsfraskrivelsen og begrænsning af ansvar vil stadig være gyldige.

5. Garantier

Ingen garantier, direkte eller indirekte, fremstilles af firmaet, dets officerer, ledere, ejere, ansatte, partnere, efterfølgere eller udpegede personer og tilbydes ikke på denne facon i forhold til et hvilket som helst produkt, tjeneste eller vareprøver her eller andetsteds.

Alle produkter tilbydes som vist. Alle garantier frasiges ansvar til det maksimalt mulige loven tillader, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier af enhver slags. Ansvar fraskrives især ved underforståede garantier på holdbarhed til specifik brug eller salgbarhed.

6. Erstatning

Du accepterer at erstatte, forsvare og skadeløsholde firmaet, dets direktører, ledere, ansatte, partnere, repræsentanter, oplysningsudbydere og leverandører fra og mod ethvert tab, enhver udgift, alle skader og omkostninger, herunder rimelige advokatomkostninger, som er et resultat af overskridelse af denne aftale eller enhver relateret aktivitet (herunder krænkelse af tredjeparts globale intellektuelle ejendomsret eller uagtsom eller forkert anvendelse) dette gælder for dig selv eller anden person som opnår adgang til firmaet ved brug af din konto.

7. Ophævelse af bestemmelse eller rettigheder

Hvis firmaet ikke kan insistere på eller håndhæve enhver del af denne aftale skal det ikke fortolkes som at aftalen frafalder på nogen måde.

Hverken adfærden mellem parterne eller handelspraksis kan ændre denne aftale på nogen måde. Firmaet kan overgive rettighederne i denne aftale til en hvilken som helst part på et hvilket som helst tidspunkt uden at give dig besked.

8. Henvisende links

Links til andre websteder forefindes for din bekvemmelighed og anvendelse af disse links er på eget ansvar. Firmaet har ikke testet eller verificeret oplysninger, varer, tjenester eller sikkerhedsforhold via disse links.

Vi optjener kommission fra nogle samarbejdspartnere på udvalgte links.

Firmaet, dets aktionærer, ejere, ledere, officerer, partnere, leverandører, ansatte, annoncører, efterfølgere og udpegede personer fratager sig alt ansvar fra skader fra brug af links på webstedet.

9. Indpaknings aktuelle udseende

På trods af at webstedet altid forsøger at vise nuværende billeder af indpakning og deres udseende kan den aktuelle indpaknings udseende være forskellig fra de viste billeder. Bemærk at forskellige størrelser kan afhænge af indpaknings parametrene.