Privatlivspolitik

1. Indledning

Vi (“firmaet”) respekterer dit online privatliv og forstår at passende beskyttelse og administration af alle personlige oplysninger som du deler med os er strengt nødvendig. Beskyttelse af dit privatliv er utroligt vigtigt for os på webstedet Summerlindfoundation.org drives af Caroline Summerlind, Borups Allé 117, st. 2000 Frederiksberg.

Personlige oplysninger gælder alle oplysninger som kan bruges til at identificere din person, herunder men ikke begrænset til, for- og efternavn, hjemme eller anden adresse, e-mail adresse eller anden kontaktinformation, både på jobbet og hjemme. Du kan generelt besøge vores websted uden at fortælle os hvem du er og uden at skulle opgive nogen form for personlige oplysninger.

Firmaet anvender de indsamlede oplysninger til at tilbyde en uovertruffen indkøbsoplevelse og til at kommunikere med dig omkring vores produkter, tjenester samt specielle tilbud.

Oplysninger som indsamles på vores websted videregives ikke til tredjepart med undtagelse af de der er nødvendige for at fuldføre købet og for at undgå svindel (som f.eks. din kreditkort udbyder). Al betaling via dette websted er krypteret og sendes via en sikker server.

2. Personlige oplysninger du bevidst giver til os

Under registrering til en eller flere af firmaets tjenester bliver du muligvis bedt om at give os visse personlige oplysninger (som f.eks. navn, e-mail, fysisk adresse, telefonnummer og kreditkort detaljer). Disse kan bruges til kommunikere bedre med dig, give dig adgang til specifikke sider eller områder på vores websted eller til at fuldføre en handel.

Det er altid dit valg om du vil videregive personlige oplysninger. Hvis du vælger ikke at oplyse de påkrævede detaljer vil det muligvis resultere i begrænset adgang til vores websted. Desuden vil firmaet muligvis arkivere korrespondance når du kontakter os.

3. Lotteri og konkurrencer

Når og hvis firmaet arrangerer lotterier, konkurrencer eller andre salgsfremmende foranstaltninger, eller hvis tredjepart sponsorerer sådanne markedsføringer sammen med webstedet, kan enten firmaet eller tredjepart publicere den pågældende politik omkring personlige oplysninger i de officielle regler og eller hvor man registrerer sig til disse.

4. Elektronisk kommunikation

Når du besøger webstedet, chatter eller sender e-mails kommunikerer du elektronisk med firmaet. Du giver dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra firmaet.

Firmaet kommuniker med dig via chat, e-mail eller notitser publiceret på webstedet. Du giver dit samtykke til at alle aftaler, notitser, oplysninger eller anden elektronisk kommunikation fra os er lovligt gældende som skriftlig kommunikation.

5. Spam

Webstedet tillader ingen form for spam og hvis vi er det mindste i tvivl om hvorvidt dette udsagn er krænket kan vi lukke din konto øjeblikkeligt og uden varsel.

6. Din opførsel

Enhver form for opførsel som vi mener begrænser eller hæmmer andre brugeres oplevelse af webstedet vil ikke blive tolereret.

Du giver dit samtykke til kun at anvende webstedet til lovlige formål. Det er ikke tilladt at indlægge ulovligt, skadende, truende, fornærmende, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, seksuelt, blasfemisk, modbydeligt eller bedragende materiale, afhængig af race eller baggrund eller andet materiale af enhver art, herunder enhver form for materiale som fremmer ulovlig adfærd, borgerligt ansvar, eller på anden måde overtræder en hvilken som helst lokal, national eller international lov.

Du giver dit samtykke til ikke at krænke politikkerne omkring robotters adgang og erkender at enhver overtrædelse af disse kan resultere i at du vil nægtes adgang til webstedet, at din konto vil blive de-aktiveret eller slettet inklusiv alle relaterede oplysninger samt filer på din konto og at fremtidig adgang vil nægtes uden varsel.

Du giver dit samtykke til ikke at reproducere, kopiere, sælge, videresælge, eller på nogen måde udnytte webstedet, brugen af webstedet eller adgang til webstedet til kommercielle formål. Du giver også dit samtykke til ikke at opnå adgang til webstedet på anden vis end den brugerflade som vi tilbyder dig for at opnå adgang.

7. Tavshedspligt og sikkerhed

Firmaet tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang til data, uautoriseret ændring af data, samling og videregivelse eller ødelæggelse af data.

Firmaet begrænser adgangen til dine personlige identificerende oplysninger til ansatte som ikke ville kunne drive, udvikle eller forbedre vores tjenester uden disse.

Firmaet begrænser adgangen dine personlige oplysninger til ansatte som vi mener har brug for at have adgang til disse for at kunne tilbyde dig produkter og tjenester i henhold til deres jobbeskrivelse.

8. Webstedets vilkår for brug

Webstedets vilkår for brug indeholder vigtige bestemmelser, herunder bestemmelser omkring ansvarsfraskrivelse, helt eller begrænset under din brug af webstedet og bestemmelser omkring hvilke lovgivninger og hvilken domsmyndighed der er gældende ved alle stridigheder relateret til webstedet.

Hver af disse bestemmelser er gældende for enhver stridighed som kan fremkomme og er relaterede til denne politik omkring personlige oplysninger, vores indsamling, brug og videregivelse af disse og er ligeså gældende som hvis de var reproduceret direkte i denne politik omkring personlige oplysninger.

9. Ændringer til politikken omkring personlige oplysninger

Firmaet forbeholder sig retten til at opdatere, ændre eller modificere denne politik til hver en tid. Politikkens opdateringer, ændringer eller modifikationer er gældende fra den dato disse blev oprettet.

10. Begrænsning af ansvar

Firmaet og andre parter involverede i at skabe, producere eller distribuere webstedet skal under ingen omstændigheder være ansvarlige for ethvert direkte, indirekte, tilfældigt, specielt eller deraf følgende tab af profit, god vilje, brug, data eller andet tab (selv hvis firmaet er advaret omkring disse potentielle tab) som resulterer fra følgende:

  1. Brugen af eller manglende evne til at bruge webstedet;
  2. Omkostninger forbundet med at finde ombytningsvarer og tjenester relateret til varer, data, oplysninger og tjenester købt eller givet samt modtagne beskeder og handler gennem eller fra tjenesten.
  3. Uautoriseret afgang til eller ændring af dine transmissioner eller data;
  4. Tredjeparters erklæringer eller opførsel på webstedet; eller
  5. Ethvert andet anliggende relateret til tjenesten. Du giver hermed dit samtykke til at dette afsnit er gældende for alt indhold, alle varer og tjenester som tilbydes på webstedet. Gældende lovgivning bestemmer altid i hvilket omfang vores ansvar er gældende.

Du giver dit samtykke til at holde firmaet, vores subsidiariteter, vores partnere, officerer, ledere, agenter, eller andre partnere skadesløse fra enhver påstand eller krav, herunder rimelige advokatgebyr fra enhver tredjepart, som fremkommer af indhold du indsender, oplægger eller transmitterer gennem webstedet, din krænkelse af vores vilkår for brug eller din krænkelse af andres rettigheder.

11. Vores rettigheder

Firmaet kan overvåge områder af websteder elektronisk og kan oplyse om alt indhold, optegnelser eller anden elektronisk kommunikation af enhver art under de følgende forhold:

  1. For at overholde enhver lov eller ethvert krav fra det offentlige;
  2. Hvis en sådan oplysning er nødvendig eller passende for at drive webstedet; eller
  3. For at beskytte vores rettigheder eller ejendom samt brugernes, sponsorernes, leverandørernes, licensholdernes eller handelsmændenes rettigheder.

Firmaet er ikke ansvarlig for at screene, censurere, redigere eller overvåge dette indhold. Hvis firmaet bliver oplyst omkring mulig overtrædelse, ærekrænkelse, skadende, ulovligt eller stødende indhold, forbeholder firmaet sig retten til at efterforske denne påstand og bestemme hvorvidt dette indhold skal fjernes eller bedes om at blive fjernet fra webstedet.

Firmaet kan ophæve din adgang eller suspendere din adgang til alle områder på webstedet uden varsel, for enhver opførsel som vi mener overtræder gældende lovgivning eller er skadende i forhold til andre brugere, tredjeparter, handelsmænd, sponsorer, licens holdere, tjenesteudbydere eller firmaets egne interesser.

Da kundeservice er altafgørende for vores forretning forbeholder firmaet sig retten til at nægte salg af varer hvis vi mener varerne købes for at videresælge dem. Desuden forbeholder firmaet sig retten til at begrænse antallet af varer som kan købes af hver enkelt kunde.

12. Gældende lovgivning

Firmaet driver webstedet i Danmark. Firmaet giver aldrig udtryk for at webstedets indhold er passende eller vil være tilgængeligt uden for Danmark, og adgang til webstedet fra områder hvor indholdet ikke er lovligt er ikke tilladt.

Hvis man vælger at besøge webstedet uden fra Danmark gøres det på deres eget initiativ og man er ansvarlig for at overholde gældende lokal lovgivning.

Det er ikke tilladt at eksportere dette indhold hvis danske regler og dansk eksport lovgivning overtrædes. Ethvert krav relateret til webstedet, tjenesterne fra webstedet eller dets indhold går under dansk gældende lovgivning uden at der tages forhold for dets valg af lovbestemmelser.

Du giver hermed dit uigenkaldelige samtykke til at alle domsforhold samt retssystemet i Danmark er gældende.

13. Kontakt information

Du er velkommen til at sende kommentarer vedrørende denne politik omkring personlige oplysninger via vores websted. Hvis der er tvivl om hvorvidt denne politik er blevet overtrådt vil firmaet forfølge denne påstand på enhver kommerciel og rimelig facon.