fbpx

Ansvarspolitik

Ansvarsfraskrivelse

 1. Indledning

De følgende vilkår og betingelser i sammenhæng med andre vilkår og juridiske opslag som findes på webstedet (herefter ”vilkår”), regulerer din brug af webstedet summerlindfoundation.org der drives af Summerlind Foundation, Borups Allé 117, 2000 Frederiksberg, Danmark med registreringsnummer 39425432.

Hvis du ikke forstår og accepterer at være bundet af alle disse vilkår skal du ikke anvende webstedet. Din anvendelse af dette websted betragtes som en bindende aftale som kræver at du overholder disse vilkår.

 1. Restriktioner i forhold til materialer

Alle oplysninger, dokumenter, software, billeder, fotos, tekst, tjenester og andre lignende materialer (herefter ”materialer”) på dette websted udbydes af fonden eller tredjeparts producenter, forfattere, udviklere og sælgere (herefter ”tredjeparts udbydere”) og ophavsretten tilhører fonden eller disse tredjeparts udbydere. Med undtagelse af forhold beskrevet her, må ingen af disse materialer kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, sendes eller transmitteres på nogen vis, herunder men ikke begrænset til elektronisk, mekanisk, fotokopier, optagelser eller andet, uden at der er givet skriftlig tilladelse fra fonden eller fra tredjeparts udbyderen. Ingen dele af webstedet, herunder logoer, grafik, lyd eller billeder, må på nogen måde reproduceres eller retransmitteres uden at der er givet skriftlig tilladelse fra foreningen. Det er heller ikke tilladt at spejle indhold fra dette websted på en anden server uden skriftlig tilladelse fra foreningen.

Intet på dette websted skal fortolkes som at licenser til ophavsret overdrages fra fonden eller fra tredjeparts udbyder, hvad end det er estoppel, underforstået eller andet. Du påtager dig det fulde ansvar for at skaffe de nødvendige licenser.

Der gives tilladelse til at vise, kopiere, distribuere og downloade fondens materialer på denne hjemmeside hvis:

 1. både ophavsrettighed notitsen nedenfor samt denne tilladelsesnotits refereres i materialerne,
 2. materialerne udelukkende bruges til personlig, ikke kommerciel og informativ brug og ikke kopieres eller oplægges på en computer i et netværk eller vises i nogen form for medier, og;
 3. der ikke foretages nogen ændringer til materialet. Denne tilladelse bortfalder øjeblikkeligt uden varsel hvis disse vilkår og betingelser krænkes på nogen måde. Når tilladelsen bortfalder skal du øjeblikkeligt ødelægge eller slette alt downloadet eller udskrevet materiale. Uautoriseret brug af materialer fra dette websted kan krænke ophavsret, varemærkelovgivning, samt anden lovgivning og kan medføre juridiske konsekvenser.

Foreningen har ikke helt eller delvis bekræftet ægtheden af materialer fra tredjeparts udbydere hvis materialerne som sælges, bevilges, eller leases ikke er specifikt identificeret som værende udbudt af foreningen.

Foreningen er forpligtet til at respektere andres ophavsret og fonden beder vore brugere om at gøre det samme. De respektive navne, varemærker, og diverse mærker af medicin som vises på dette websted tilhører deres respektive ejere og ophavsretten er udelukkende deres. Foreningen har ingen rettigheder, titler eller ejerskab i disse.

Foreningen kan når som helst forbyde adgang til brugere som på en hvilken som helst måde krænker andres ophavsret.

 1. Ansvarsfraskrivelse fra websteder vi linker til

Foreningen gør sit bedste for at websteder som inkluderes på vores websted fungerer og vil fortsætte med at fungere; så deres indhold forbliver acceptabelt og nyttigt; og at brug af disse ikke kan beskadige vore brugeres computere.

Foreningen fratager sig udtrykkeligt alt ansvar for de følgende forhold som kan opstå fra websteder som foreningen linker til:

 1. Infektion af computer virusser
 2. Skader fra downloadet software
 3. Tekniske problemer, fejl og driftshastighed
 4. Ærekrænkende eller ulovligt materiale
 5. Kvaliteten, sandfærdigheden eller råd som gives
 6. Ansvarsfraskrivelse af garanti

Foreningen fraskriver sig udtrykkeligt alt ansvar for garanti af brug eller adgang til webstedet, samt materiale, oplysninger, links eller indholdet som findes på siderne på webstedet, ethvert eksternt websted der linkes til, samt alt materiale, oplysninger og links derfra.

Webstedet samt alt materiale, oplysninger, links og indhold som vises på siderne på webstedet, samt ethvert eksternt websted og eksternt materiale, oplysninger, links og andet indhold der linkes til, tilbydes som de er og uden garanti af nogen slags, enten direkte eller underforstået, herunder, uden nogen form for begrænsninger, de underforståede garantier af en handelsmands evne til at et specielt formål, eller at der ikke foreligger krænkelse.

Foreningen har ingen kontrol over eksterne websteder og eksternt materiale, oplysninger, links og indhold som der linkes til fra webstedet. Visse retsområder tillader ikke at underforståede garantier kan ekskluderes og derfor vil de førnævnte ekskluderinger af underforståede garantier muligvis ikke være gældende for dig.

Webstedet og siderne på webstedet kan ind imellem være utilgængelige; Der er ingen garanti for at webstedet er tilgængeligt online på noget tidspunkt og ingen garanti for visninger og klik. Enhver risiko i forhold til ydelsen, manglen på samme, ydelsen fra brugen af, adgangen til, eller manglen på adgang til webstedet, alt materiale, oplysninger, links eller indhold som vises på siderne på webstedet, ethvert eksternt websted samt alt eksternt materiale der linkes til, påtages af brugeren, den besøgende, kunden eller andre.

 1. Ansvarsfraskrivelse af online tilgængelighed, visninger og klik

I tilføjelse til de andre ansvarsfraskrivelser og begrænsninger som der diskuteres i denne notits, er der ingen garanti eller garantiperiode for online tilgængelighed, visninger og klik fra webstedet, siderne på webstedet, samt alt materiale, oplysninger, links eller indholdet som vises på webstedet.

Webstedet, dets sider og andet materiale, oplysninger, links eller indhold som vises på siderne på webstedet, kan når som helst være utilgængeligt online. Annoncører og reklamer skal godkendes af fonden før reklamer, oplysninger, links, indhold, bannere og grafik publiceres på webstedet.

Anden reklame skal være relateret til interaktivt digitalt fjernsyn og andre relaterede emner. Foreningen forholder sig retten til at acceptere eller afvise enhver annoncør eller reklame uden nogen speciel grund.

 1. Begrænset ansvar

Under ingen omstændigheder og under ingen lovlige forhold, herunder erstatningsforpligtende handlinger, kontraktforhold eller andet har fonden ansvaret, uden begrænsninger, for skader af nogen slags, herunder direkte, indirekte, tilfældig, deraf følgende eller straffende skader som opstår fra adgang til eller manglen på adgang til dette websted herunder alt materiale, oplysninger, links og indhold som der opnås adgang til via dette websted eller via eksterne websteder der linkes til.

 1. Lokal lovgivning

Foreningen kontrollerer og driver dette websted fra dets hovedkvarter i Danmark og giver aldrig udtryk for at materialet på webstedet er passende eller tilgængeligt uden for Danmark.

Hvis du anvender webstedet uden for Danmark er du ansvarlig for at overholde lokal lovgivning, herunder men ikke begrænset til regler omkring import og eksport fra andre lande.

Medmindre at det er udtrykkeligt anført, er al markedsføring og alle markedsførings materialer på dette websted rettet mod enkelt personer, firmaer eller andre som befinder sig i den Europæiske Union og overholder gældende dansk lovgivning.

 1. Generelt

Dette websted kan muligvis, uden at vi er bevidste om det, indeholde unøjagtigheder samt typografiske fejl. Fonden og tredjeparts udbyderne har lov til når som helst at forbedre eller ændre tjenester, programmer og priser på webstedet uden varsel. Der foretages periodisk ændringer til webstedet.

Materialet, oplysningerne, links samt indhold som vises på og af webstedet er af en general natur og ikke ment til at tiltale specifikke forhold, krav, krav om professionelle råd, eller andre behov fra enkelt personer eller enheder.

Der er ingen garanti for at materialet, oplysningerne, link samt indhold som vises på og af dette websted er dybdegående, komplet, korrekt, tilstrækkeligt, ajourført eller opdateret i henhold til specifik brug eller formål.

Materialet, oplysningerne, link og indhold som vises på og af dette websted skal ikke regnes for værende rådgivende professionelt, lovligt, forretningsmæssigt, finansielt, til investering eller køb (hvis du har brug for specifik rådgivning bør du altid konsultere en passende kvalificeret professionel).

Dette websted er sommetider linket til eksterne websteder som vi ikke har nogen kontrol over. Vi påtager os intet ansvar for disse og det er på ingen måde os som publicerer materiale, oplysninger, link og indhold på eksterne websteder som vi er linket til. Links kan blive ugyldige, udløbe eller mislede på et hvilket som helst tidspunkt. Links tilbydes som en bekvemmelighed og udgør på ingen måde, er et tegn på, en godkendelse af, forhold eller forbindelse til fonden.

Erklæringer fra eksterne websteder er ikke fondens erklæringer; og brugere gøres opmærksom på at fonden ikke har redaktionel kontrol over eksterne websteder som vi er linket til og kontrollerer ikke om materialet, oplysningerne, link samt indholdet er passende på disse websteder.

Foreningen har ingen kontrol over eksterne websteder eller ekstern materiale, oplysninger, link samt indhold som der linkes til fra webstedet.

Disse vilkår repræsenterer den fulde forståelse omkring brug af webstedet og har forrang over al tidligere eller samtidige, modstridende, yderligere eller anden form for kommunikation. Foreningen kan ændre disse vilkår når som helst uden varsel og uden accept ved at opdatere dette indlæg.

I tilfælde af at en del af forholdende i disse vilkår er ugyldige, ulovlige eller umulige at håndhæve anses det som at disse tiltag tilføjes som værende gyldige, lovlige samt mulige at håndhæve i henhold til gældende lovgivning og de resterende detaljer i disse vilkår er stadig gældende.

Disse vilkår gælder for dig, dine arvinger, repræsentanter, efterfølgere og udnævnte. Overskrifterne på adskillige artikler og under artikler i disse vilkår er udelukkende ment som en praktisk reference og har ingen yderligere mening eller effekt. Ingen tredjepart skal begunstiges fra disse vilkår medmindre skriftlig accept er modtaget fra fonden.

 1. Licens ansvarsfraskrivelse

Intet på webstedet skal forstås som at en af fondens eller en tredjeparts ophavsretslicenser overdrages, hverken grundet estoppel, implikationer eller andet.

 1. Indhold og ansvarsfraskrivelse

Foreningen påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler på webstedet og forbeholder sig retten til at lave ændringer uden varsel. Al information fra foreningen og tredjepart på ethvert websted tilbydes som det er.

Foreningen fratager sig alt ansvar for garantier, udtrykt eller underforstået, med hensyn til alle oplysninger (herunder alt software og alle tjenester) som tilbydes på ethvert websted, inklusiv de underforståede garantier eller handelsmænds evner til et specifikt ikke krænkende formål.

 1. Køb- og bestillingsansvarsfraskrivelse

Tag dine egne beslutninger. Alle beslutninger er under din egen beføjelse og fonden giver ikke udtryk for at være rådgivende på ekspert-, teknisk, lovligt- eller finansielt niveau.

Læs disse vilkår: Når du betaler for en tjeneste forstår og accepter du vilkårene som er beskrevet nedenfor. Hvis du ikke forstår og accepterer disse vilkår skal du ikke bestille en tjeneste.

Priser: Alle priser kan ændres uden varsel. Vi gør vores bedste for at have korrekte priser på tjenesterne på webstedet. Hvis du har bestilt en vare eller et stykke tilbehør og en pris ændres vil vi kontakte dig før vi fuldfører ordren.

Køb: Alle tjenester tilbydes fra fonden som de er og uden repræsentationer eller garantier af nogen art fra fonden.

 1. Dit ansvar, skadegrænser

Du har det fulde ansvar for brug af tjenester som købes på webstedet. Foreningen påtager sig aldrig ansvaret for følgende tjenester som du bruger, misbruger eller ikke kan bruge:

 1. indirekte, straffende, specielle, eksemplariske, tilfældige, eller følgeskader (herunder tab af forretning, indtjening, omsætning, profit, brug, data eller andre økonomiske fordele) eller;
 2. direkte skader som overgår beløbet som du betalte for de pågældende tjenester. Fonden påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for direkte, indirekte, specielle, tilfældige eller følgeskader fra brug af eller manglen på evnen til at bruge materialer på dette websted.

Foreningen garanterer ikke og påtager sig intet ansvar for oplysningerne som gives på dette websted i forhold til anbefalinger omkring tilføjelser til enhver tjeneste.

Medmindre det specifikt er nævnt påtager foreningen, direktører, ledere, ansatte, værtsfirmaer eller andre repræsentanter, sig ikke ansvaret for skader fra brug af dette websted.

Dette er en omfattende begrænsning af ansvar som er gældende for skader af enhver slags, herunder (uden begrænsning) kompenserende, direkte, indirekte eller følgeskader, tab af data, indtjening eller profit, tab af ejendom eller beskadigelse af ejendom samt krav fra tredjepart.

Foreningen ansvar overfor dig kan på intet tidspunkt overgå beløbet på tjenesten der bestrides.

 1. Politik om registrering og betaling

Registrering kan påkræves for at bruge visse tjenester på webstedet. Din registrering betyder ikke at foreningen har pligt til at levere en bestemt service.

I tilfælde af at en betaling er påkrævet for at modtage en tjeneste ifølge den danske lovgivning, accepterer du at betale alle danske gebyr, herunder relevante skatter i henhold til betalingsbetingelserne som er gældende på tidspunktet hvor gebyret eller omkostningen modtages til betaling

Foreningen forbeholder sig retten til at ændre prisen på ethvert gebyr eller afgift og retten til at tilføje nye gebyrer og afgifter.

 1. Dine repræsentationer

Du repræsenterer at du ikke er mindreårig og at der ikke er nogen lovlig eller anden grund til at du ikke kan overholde disse vilkår og installere og bruge tjenesterne du køber med en minimal risiko for dig selv og andre.

Derudover repræsenterer du at du ikke køber tjenesterne for at videresælge til andre og at du ikke vil gøre dette uden at få skriftlig tilladelse fra fonden først.

 1. Brug af webstedet

Du bekræfter at foreningen, dens direktører, ledere, agenter og ansatte intet ansvar har for krav og andet i forhold til din brug af og dit formål med webstedets tjenester. Du repræsenterer, garanterer og indgår en pagt om at din brug af webstedet ikke:

  1. krænker gældende lokal, stats, national eller international lovgivning, vedtægter, bestemmelser, regler og forskrifter;
  2. forstyrre eller ødelægge computer netværk som er tilsluttet til webstedet;
  3. er at udgive sig for at være en anden person eller enhed, eller udgive sig for at være ansat eller associeret med en anden person eller enhed;
  4. forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at sløre hvor en brugers oplysninger stammer fra;
  5. uploade, indlægge, transmittere, publicere, eller distribuere materiale eller oplysninger som du ikke har de nødvendige rettigheder eller licenser til;
  6. uploade, indlægge, transmittere, publicere, eller distribuere materiale som overtræder, bryder, krænker eller på anden på modgår en tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, patenter, privatliv offentligt liv eller enhver anden proprietær ret;
  7. forstyrre eller forhindre brugen af webstedet for andre brugere, og ikke forfølge, true eller på anden måde chikanere andre brugere;
  8. uploade, indlægge, transmittere, publicere, eller distribuere materiale eller oplysninger som indeholder computer virusser eller anden kode, samt filer og programmer som er ment til at forstyrre eller ødelægge webstedet eller andre computer systemers funktionalitet;
  9. brug af webstedet for at opnå uautoriseret adgang til andres computere;
  10. uploade, indlægge, transmittere, publicere, eller distribuere materiale eller oplysninger som indebærer eller opmuntrer opførsel som er ulovlig, giver grund til andet ansvar eller på anden måde krænker gældende lovgivning;
  11. uploade, indlægge, transmittere, publicere, eller distribuere materiale eller oplysninger som er ulovlige eller kan anses som værende skadende, truende, voldelige, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vulgære, obskøne, racistiske, etniske eller på anden måde stødende;
  12. reproducere, kopiere, ændre, sælge, opbevare, distribuere eller på anden måde udnytte webstedet eller dele fra webstedet til ethvert kommercielt formål (herunder men ikke begrænset til materialer og oplysninger som er tilgængelige via webstedet);
  13. brug af enheder, software eller rutiner til at forstyrre eller forsøge at forstyrre med webstedets funktionalitet; eller
  14. opførsel som medfører en urimelig eller ikke proportionel belastning af webstedets infrastruktur.
[wpforms id="1685" title="false" description="false"]

Log Ind

[wpforms id="1687" title="false" description="false"]
[wpforms id="1584" title="false" description="false"]

Log Ind

[wpforms id="1670" title="false" description="false"]
Her er en bog om, hvordan du kan ændre dit førstehåndsindtryk. Bogens kernebudskab
er, at lige som du kan træne din krop, kan du træne dit ansigt. Du kan mindske og
fjerne dine rynker gennem enkle øvelser, som du finder i bogen. 

Du kan læse om, hvad de enkelte rynker afslører om din historie og personlighed. Ved
at minimere rynkerne med bogens lette øvelser, opnår du et meget venligere og mere
imødekommende ansigt. Caroline giver råd og deler righoldigt ud af egne erfaringer. Det
gør bogen meget nærværende, så man føler, at man er i godt og kompetent selskab.

Du får et 5 ugers træningsprogram med: 
 • Morgenprogram – undgå at være morgengrim
 • Aftenprogram  – slap af og få en bedre søvn
 • Hvad afslører dine rynker om dig
 • Hjælp til hovedpine
 • Mere end 70 øvelser med billeder
 • Om ansigtets anatomi med illustrationer
”Det er ganske enkelt en genial bog, fordi den også sætter fokus på stress, og den
påvirkning som stress kan give på vores ansigt. Anbefales varmt. Henrik v. Blunck”

Du kan bestille bogen på nettet hos de fleste online forhandlere, søg på titlen ”Farvel
Rynker”, så får du den leveret lige til døren med posten inden for få dage.

Eller følg linket her og bestil den hos Saxo.
[wpforms id="1553" title="false" description="false"]

Log Ind

[wpforms id="1648" title="false" description="false"]
[wpforms id="1656" title="false" description="false"]
[wpforms id="1572" title="false" description="false"]

Log Ind

[wpforms id="1578" title="false" description="false"]

Log Ind

[wpforms id="1665" title="false" description="false"]

Hej
Tak for din besked. Du vil blive kontaktet så hurtigt som muligt.

De bedste hilsner

Caroline Summerlind
Summerlind Foundation